Εταιρικό Προφίλ

Η ΕΛΕΜΚΑ ιδρύθηκε το 1990 από μηχανικούς με πολυετή δραστηριότητα και εμπειρία στην κατασκευή και διαχείριση έργων, με σκοπό να καλύψει τις ανάγκες ειδικών εφαρμογών και να παρέχει τεχνογνωσία σε εξειδικευμένες εργασίες που απαιτούν ακρίβεια, ποιότητα και συνέπεια. Το όραμα των μηχανικών αυτών ήταν να εφαρμοστούν στην Ελλάδα τεχνολογίες οι οποίες θα συντελέσουν στην εξέλιξη των τεχνικών έργων.   

ΕΛΕΜΚΑ

Οι κυριότερες δραστηριότητες της ΕΛΕΜΚΑ, τόσο στην Ελλάδα, όσο και σε χώρες του εξωτερικού, αφορούν σε:

  • Κατασκευή και διαχείριση ολοκληρωμένων έργων πολιτικού μηχανικού, συμπεριλαμβανομένων έργων του ενεργειακού τομέα, ειδικών μεταλλικών κατασκευών, γεφυροποιίας, οδοποιίας καθώς και κτιριακών έργων.
  • Προμήθεια και εφαρμογή κατασκευαστικών υλικών γεφυροποιίας και οδοποιίας προηγμένης τεχνολογίας, σε συνδυασμό με την παροχή υπηρεσιών   μελέτης, κατασκευής και επίβλεψης της εφαρμογής τους.
  • Επιθεώρηση και συντήρηση κατασκευών που προϋποθέτουν υψηλή τεχνογνωσία, όπως οι ειδικές μετακινήσεις και οι ανυψώσεις τεχνικών.

Σε όλες τις δραστηριότητές της, η ΕΛΕΜΚΑ εφαρμόζει τα υψηλότερα διεθνή κριτήρια ποιότητας, για την ικανοποίηση του πελάτη, την τήρηση των κανόνων Υγιεινής και Ασφάλειας του προσωπικού της και την προστασία του Περιβάλλοντος.

Όραμα & Αξίες

Με έμπνευση και κίνητρο την Ελληνική κληρονομιά μας, να οδηγήσουμε την επιχείρησή μας στην παγκόσμια επιτυχία.

Επιχειρούμε σε απαιτητικές τοπικές και διεθνείς αγορές, με ευρηματικότητα, αποτελεσματικότητα και σεβασμό για το περιβάλλον και την κοινωνία.

Περισσότερα
Αλλαγή συγκατάθεσης για Cookies Ανάκληση συγκατάθεσης για Cookies